Kierowca ADR - cysterny

Dzięki temu przykładowemu testowi możesz sprawdzić zakres wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu państwowego obejmującego część specjalistyczną - przewóz w cysternach.
Zacznij test

You cannot copy content of this page