Przykładowe testy egzaminacyjne

Dzięki tym testom możesz sprawdzić zakres wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu państwowego kończącego wybrany rodzaj szkolenia.

Organizując kursy zawodowe stawiamy sobie dwa cele i trudno powiedzieć, który jest ważniejszy – pewnie jest to kwestia subiektywnej oceny. Powstaje dylemat, czy bardziej skupić się na przekazaniu rzetelnej wiedzy, czy może jednak większą uwagę poświęcić na przygotowanie do egzaminu. Ten problem jest szczególnie zauważalny podczas kursów na prawo jazdy – tu egzamin państwowy chyba najwyraźniej mija się z drogową rzeczywistością.

Niestety, ale praktycznie w każdym przypadku, uzyskanie określonych uprawnień zawodowych wiąże się z koniecznością zdania egzaminu państwowego, podczas którego musimy „zderzyć się” z testem. Problemem testów kompetencyjnych jest to, że w ogromnej większości nie są one odpowiednio standaryzowane i dlatego tak często pojawia się dylemat: „Co autor miał na myśli …„. 😉

Wiedza, szczególnie ta praktyczna jest najważniejsza i tu zdecydowanie możemy zagwarantować profesjonalizm naszych wykładowców. Jednak wiedza to nie wszystko. Pozostaje jeszcze kwestia tego, czy uda nam się ją wykorzystać w konfrontacji z „testową” rzeczywistością. 

W tym miejscu prezentujemy zestawy przykładowych pytań testowych opracowanych przez nas na podstawie oficjalnych źródeł, czyli publikatorów instytucji państwowych i komisji egzaminacyjnych odpowiedzialnych za proces weryfikacji kwalifikacji zawodowych – na wielu z nich ciąży bowiem prawny obowiązek podania części pytań do publicznej wiadomości. Zebraliśmy je dla Państwa i przetworzyliśmy na przyjazny, interaktywny quiz.

Spróbuj, czy masz wystarczający zasób wiedzy aby przystąpić do egzaminu państwowego w danej dziedzinie, a jeśli okaże się, że potrzebujesz naszego wsparcia – po prostu się do nas odezwij 🙂 .

You cannot copy content of this page