Certyfikat Przewoźnika

POZWALA SKUTECZNIE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO EGZAMINU NA CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Co to jest CKZ?

Skrótem CKZ (CPC – ang.) określa się Certyfikat Kompetencji Zawodowych, który jest dowodem na posiadanie specjalistycznej wiedzy z zakresu transportu drogowego. Zgodnie z prawem krajowym oraz wspólnotowym, każda firma transportowa zajmująca się przewozem osób lub ładunków a także pośrednictwem przy świadczeniu tych usług, zobowiązana jest do posiadania w swoich zasobach kadrowych co najmniej jednej osoby legitymującej się Certyfikatem Kompetencji Zawodowych. Certyfikat zdobyty w Polsce, daje możliwości zarządzania operacjami transportowymi we wszystkich firmach mających siedzibę na terytorium całej Unii Europejskiej. Obecnie z uwagi na bardzo restrykcyjne zasady określające funkcjonowanie przedsiębiorstw transportowych, zauważalna jest na rynku pracy coraz większa potrzeba zatrudniania kompetentnych osób posiadających wiedzę i umiejętności z tego obszaru. Dodatkowym atutem uprawnień (certyfikatu), jest możliwość podjęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

#potrzebyikorzyści

Cel zajęć

Certyfikat Kompetencji Zawodowych – jest międzynarodowym uprawnieniem wymaganym we wszystkich krajach UE.

Szkolenie rzetelnie i profesjonalnie przygotowuje do zdania egzaminu państwowego, przeprowadzanego przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Udział w szkoleniu jest dobrowolny i nie wynika z żadnego przepisu prawa, jednak bez odpowiedniego przygotowania, szanse na uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu są bardzo niewielkie.

#grupadocelowa

Adresaci szkolenia

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w zakresie zarządzania operacjami transportowymi w przedsiębiorstwie transportowym lub spedycji na terenie całej Unii Europejskiej lub osoby zamierzające uruchomić własną działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego.

Warunek konieczny:

 • miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty
#zasadyorganizacji

Metody i forma

Opracowaliśmy unikatowy, autorski program szkolenia i rozkład zajęć, który jest kompromisem pomiędzy koniecznością nauki a czasem, jaki każdy uczestnik może na nią przeznaczyć. Przyjęte metody dydaktyczne nastawione są na osiągnięcie celu, jakim jest pozytywny wynik egzaminu.

Zajęcia obejmują część wykładowo-seminaryjną prowadzoną przez ekspertów oraz część warsztatową, podczas której rozwiązywane są testy i zadania zgodne z tematyką egzaminu.

Zarówno w trakcie zajęć, jak i podczas samodzielnej pracy, uczestnicy kursu korzystają ze specjalnie przygotowanych materiałów (podręcznika), zeszytów ćwiczeń oraz platformy szkoleniowej z bazą testów.

Dla osób, które nie mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych w sali szkoleniowej naszego ośrodka, przygotowaliśmy alternatywne rozwiązanie oparte na bezpośredniej transmisji online dostępnej poprzez każdą przeglądarkę internetową. Podczas transmisji zapewniona jest interakcja zarówno z wykładowcą, jak i pozostałymi uczestnikami szkolenia.

#czastrwania

Czas zajęć

Szkolenie trwa trzy tygodnie i obejmuje 6 spotkań z ekspertami (piątek od godz. 17:00 – 4h  i sobota od 9:00 – 6h)  – łącznie 30 godzin lekcyjnych.  Oprócz wskazanych zajęć dydaktycznych konieczne jest również uwzględnienie czasu na indywidualną, samodzielną naukę z wykorzystaniem  materiałów udostępnionych przez ośrodek.

#sprawdzianwiedzy

Egzamin

Egzaminy organizowane są przez ITS w kilku wybranych miastach w Polsce. Egzamin trwa 4 godziny i składa się z dwóch części. Pierwsza to test wielokrotnego wyboru złożony z 64 pytań z czterema odpowiedziami, natomiast druga, to zadanie egzaminacyjne złożone z dwóch przykładów praktycznych. Zakres egzaminu może być ukierunkowany na zagadnienia przewozu rzeczy lub osób – w zależności od rodzaju certyfikatu.

Nasz ośrodek w ramach umowy podpisanej z Instytutem jest upoważniony do pośredniczenia w procedurze składania wniosków i koordynowania zapisów na egzamin, dlatego nasi klienci nie muszą samodzielnie zajmować się wypełnianiem, kompletowaniem i przesyłaniem dokumentacji do Warszawy. Wszystkie te formalności załatwiamy na miejscu.

#prowadzącyzajęcia

Kadra

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców akademickich oraz wysokiej klasy praktyków – specjalistów takich jak: inspektorzy transportu drogowego, inspektorzy pracy, radcy prawni, biegli księgowi, rzeczoznawcy samochodowi, doradcy ADR DGSA.

Oprócz przygotowania merytorycznego i bogatego doświadczenia zawodowego, prowadzący zajęcia mają również ogromną i ugruntowaną wiedzę oraz umiejętności z zakresu dydaktyki i skutecznych form nauczania dorosłych.

#zakrestematyczny

Ramowy program

 • A. Prawo cywilne
 • B. Prawo handlowe
 • C. Prawo socjalne
 • D. Prawo podatkowe
 • E. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • F. Dostęp do rynku
 • G. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności
 • H. Bezpieczeństwo drogowe

Wymienione powyżej moduły oznaczone literowo odpowiadają zakresowi dziedzin, których znajomość jest weryfikowana podczas egzaminu. Zakres tematyczny szkolenia odpowiada wymaganiom jakie wskazano w zał. nr 1 do Rozporządzenia (WE) nr 1071/09, które stanowi podstawę prawną do przeprowadzenia egzaminu i wydania certyfikatu.

#ilekosztuje

Koszty

Koszt udziału w kursie wynosi 1476 zł (1200 zł netto) i nie obejmuje opłat za przeprowadzenie egzaminu (500 zł) i wydanie certyfikatu (300 zł), które należy samodzielnie wnieść na konto ITS w Warszawie.

 

Cena kursu obejmuje:

 • autorski podręcznik (ponad 200 stron)
 • zeszyt ćwiczeń z praktycznymi zadaniami egzaminacyjnymi
 • artykuły piśmiennicze
 • 30-dniowy dostęp do bazy testów i zadań
 • dostęp do nagrań video w przypadku braku możliwości uczestnictwa w którymś module
 • dostęp do transmisji online
 • pomoc w złożeniu wniosku i ustaleniu dogodnego terminu i miejsca egzaminu
 • poczęstunek, napoje, serwis kawowy
#kiedytobedzie

Terminy

 • luty-marzec 2024

Interesująca propozycja?

To naprawdę wyjątkowe szkolenie!

You cannot copy content of this page