Nowe obowiązki starosty w świetle wdrażanych przepisów Pakietu Mobilności

TOS > Nowe obowiązki starosty w świetle wdrażanych przepisów Pakietu Mobilności
Poniedziałek, 7 lutego 2022

Dnia 26 stycznia 2022 roku sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw, wprowadzając do obecnego zakresu zadań starosty nowe obowiązki związane głównie z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego zapisów tzw.  Pakietu Mobilności.

Dlatego już dziś uprzejmie informujemy, że w dniu 7 lutego 2022 roku o godzinie 10:00 organizujemy seminarium dla pracowników urzędów administracji samorządowej, podczas którego zostaną omówione główne problemy oraz zmiany z jakimi przyjdzie się zmierzyć w najbliższym czasie. 

Zapisz się 

You cannot copy content of this page